Skip to main content

Tin tức sự kiện

Văn Giáo tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2024
Văn Giáo tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2024
UBND thị xã Tịnh Biên phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dưng tỷ lệ 1/5000 xã Văn Giáo
UBND thị xã Tịnh Biên phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dưng tỷ lệ 1/5000 xã Văn Giáo
Văn Giáo tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã mở rộng tháng 02 năm 2024
Văn Giáo tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã mở rộng tháng 02 năm 2024
Lãnh đạo thị xã Tịnh Biên tổ chức thăm đồng, thị sát tình hình sản xuất nông nghiệp sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn tại địa bàn xã Văn Giáo
Lãnh đạo thị xã Tịnh Biên tổ chức thăm đồng, thị sát tình hình sản xuất nông nghiệp sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn tại địa bàn xã Văn Giáo

Nông nghiệp - Nông thôn

  • Hội Nông dân tỉnh tổ chức tư vấn pháp luật lưu động tại Tịnh Biên
    Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh và Hội Nông dân thị xã Tịnh Biên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông và tư vấn pháp luật lưu động tại xã An Cư và Vĩnh Trung. Đến dự, có bà Nguyễn Thị Thu Trang- Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Nông dân; đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh; ông Trần Phước Hiểu- Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Tịnh Biên.

Sản phẩm địa phương